تمامی محصولات وارداتی به عمان بررسی می شوند

Posted by َAmin
دسته بندی

تمام محصولات وارد شده به عمان قبل از رسیدن به بازار، از نظر کیفیت و رعایت استانداردها بررسی می شوند.

این بیانیه توسط وزارت تجارت و صنعت عمان اعلام شده و در توضیحات آن آمده است: تمام محصولات وارد شده به کشور از نظر کیفیت تحت بررسی قرار می گیرند. این کار بدون در نظر گرفتن کشور مبدا یا بارکدی که روی محصولات است صورت خواهد پذیرفت.

تمام محصولات وارد شده به عمان قبل از رسیدن به بازار، از نظر کیفیت و رعایت استانداردها بررسی می شوند.

پاسخی بگذارید