تقویم نمایشگاهی عمان 2019

نمایشگاه شبکه های اجتماعی عمان

 Arab Social Media Forum


انجمن شبکه های اجتماعی عرب در عمان 1 و 2 مهرماه 1398    

نمایشگاه و کنفرانس بهداشت و سلامت عمان

Oman Health Exhibition & Conference 2019


نمایشگاه و کنفرانس بهداشت و سلامت 1 الی 3 مهر 1398

نمایشگاه تجارت تایلند در عمان

 Thai Trade Exhibition Oman 2019


نمایشگاه تجارت تایلند 9 الی 13 مهر 1398 

نمایشگاه و کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین عمان

GCC Supply Chain & Logistics Exhibition & Conference


نمایشگاه و کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین  1 الی 17 مهر 1398  

نمایشگاه بین المللی زیرساخت و پروژه های صنعتی عمان

 Infra Oman 


نمایشگاه بین المللی زیرساخت و پروژه های صنعتی  15 الی 17 مهر 1398 

نمایشگاه مواد غذایی عمان

Food and Hospitality Oman


نمایشگاه مواد غذایی عمان 22 الی 24 مهرماه 1398  

نمایشگاه امنیت و ایمنی عمان

Oman Fire, Safety and Security Exhibition


نمایشگاه امنیت و ایمنی در برابر آتش 29 مهر الی 1 آبان ماه 1398 

اجلاس اقتصادی و مناطق آزاد عمان

Oman Economic & Free Zone Summit 2019


اجلاس اقتصادی و مناطق آزاد عمان 29  و 30 مهر ماه 1398    

نمایشگاه خرمای عمان

The Omani Dates Festival 2019


فستیوال خرمای عمانی 2  الی 9 آبان 1398   

فستیوال علوم در عمان

Oman Science Festival 2019


فستیوال علوم 13 الی 17 آبان 1398 

آموزش عالی عمان

 EduTraC Oman


نمایشگاه آموزش عالی، آموزش و مشاغل 5 الی 7 آبان 1398 

کنگره جهانی بیمارتانی در عمان

 43rd World Hospital Congress, IHF Muscat 2019


 چهل و سومین کنگره جهانی بیمارستان در مسقط15 الی 18 آبان 1398 

نمایشگاه عطر عمان

Perfume Exhibition 2019


نمایشگاه بین المللی عطر12 الی 16 آذر 1398 

نمایشگاه بین المللی جواهرات

Muscat International Jewellery Exhibition 


نمایشگاه بین المللی جواهرات12 الی 16 آذر 1398

کنگره ارتوپد در عمان

40th SICOT Orthopaedic World Congress


چهل ومین کنگره جهانی ارتوپدی13 الی 16 آذر 1398